Veelgestelde vragen

 Hoe kan ik beoordelen of een diploma geldig is?

Op een geldig diploma is het VCA-logo vermeld en met het diplomanummer kunt u nagaan of het diploma in het Centraal Diploma Register VCA is geregistreerd.

 

Mijn diploma is verlopen, hoe kan ik het verlengen?

Als de geldigheidsduur van het diploma is verlopen dient u opnieuw examen te doen.

 

Ik ben mijn pasje kwijt. Hoe kan ik een nieuw pasje aanvragen?

Kandidaten die bij CBEX het VCA-diploma behaald hebben, kunnen een nieuw VCA-pasje aanvragen. Klik hier om een pasje te bestellen.

 

Er is maar één VCA-proefexamen beschikbaar. Waar kan ik meer proefexamens vinden? 

Er is één proefexamen beschikbaar gesteld om een indruk te geven van hoe het examen eruit ziet. De Centrale Examencommissie VCA heeft besloten niet meer proefexamens beschikbaar te stellen om te voorkomen dat de proefexamens als examentraining worden gebruikt.

 

Is een mondeling examen mogelijk?

Nee, het VCA-examen wordt niet mondeling afgenomen. Het is wel mogelijk een voorleesexamen Basisveiligheid VCA aan te vragen.

 

Wat houdt een voorleesexamen in?

Tijdens het voorleesexamen worden de examenvragen letterlijk voorgelezen. Er wordt geen uitleg gegeven. 

 

Is het mogelijk een voorleesexamen VOL-VCA / VIL- VCU aan te vragen?

Nee, het Centraal College van Deskundigen heeft, op advies van de Centrale Examencommissie VCA en de Werkgroep Opleidingen, besloten dat voorleesexamens niet worden toegestaan bij VOL-VCA en VIL-VCU. Van leidinggevenden wordt een goede leesvaardigheid verwacht. Zij moeten ook veiligheidsinstructies goed kunnen lezen en begrijpen.

 

Is het gebruik van een woordenboek tijdens het examen toegestaan?

Nee, er mag geen woordenboek worden gebruikt. Ook is het niet toegestaan uitleg te vragen of te geven op woorden in het examen.

 

Wat zijn de mogelijkheden om mijn examen in te zien?

Alleen kandidaten die gezakt zijn voor het examen kunnen het examen inzien. Inzage is altijd op kantoor van VCA Infra in Amersfoort. Het is niet toegestaan aantekeningen te maken. Er zijn geen kosten verbonden aan de exameninzage. Een verzoek voor inzage kunt u tot zes weken na de examendatum indienen bij info@cbex.nl.

 

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

* Een paspoort of een geldig buitenlands reisdocument.

* Een rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument of vreemdelingenpas, afgegeven door een Nederlandse overheidsinstantie. 

 

Niet geldig zijn alle hierna genoemde documenten, afgegeven in een ander land: een rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument of vreemdelingenpas.

 

Wat is het verschil tussen het B-VCA examen en het B-VCA Groen examen?

Het B-VCA Groen examen is gebaseerd op dezelfde eind- en toetstermen als het B-VCA examen. Het enige verschil is dat een aantal examenvragen zo is geschreven dat deze herkenbaar zijn voor de groene branche. Kandidaten die het B-VCA Groen examen hebben behaald, ontvangen hetzelfde diploma als de kandidaten die het B-VCA examen hebben behaald.

 

Waar kan ik een veiligheidspaspoort bestellen?

Deze kunt u bestellen op http://www.safetylogbook.nl

 

Wijzigingen voorbehouden.