Veelgestelde vragen

 Hoe kan ik beoordelen of een diploma geldig is?

Op een geldig diploma is het VCA-logo vermeld en met het diplomanummer kunt u nagaan of het diploma in het Centraal Diploma Register VCA is geregistreerd.

 

Mijn diploma is verlopen, hoe kan ik het verlengen?

Als de geldigheidsduur van het diploma is verlopen dient u opnieuw examen te doen.

 

Ik ben mijn pasje kwijt. Hoe kan ik een nieuw pasje aanvragen?

Kandidaten die bij Centraal Bureau Examens het VCA-diploma behaald hebben, kunnen een nieuw VCA-pasje aanvragen. Klik hier om een pasje te bestellen.

 

 Waar kan ik een veiligheidspaspoort bestellen?

Deze kunt u bestellen op http://www.safetylogbook.nl

 

Is een mondeling examen mogelijk?

Nee, het VCA-examen wordt niet mondeling afgenomen. Het is wel mogelijk een voorleesexamen Basisveiligheid VCA aan te vragen.

 

Wat houdt een voorleesexamen in?

Tijdens het voorleesexamen worden de examenvragen letterlijk voorgelezen. Er wordt geen uitleg gegeven. 

 

Is het mogelijk een voorleesexamen VOL-VCA / VIL- VCU aan te vragen?

Nee, het Centraal College van Deskundigen heeft, op advies van de Centrale Examencommissie VCA en de Werkgroep Opleidingen, besloten dat voorleesexamens niet worden toegestaan bij VOL-VCA en VIL-VCU.

 

Is het gebruik van een woordenboek tijdens het examen toegestaan?

Nee, er mag geen woordenboek worden gebruikt. Ook is het niet toegestaan uitleg te vragen of te geven op woorden in het examen.

 

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

Alleen in Nederland officieel geldige identiteitsbewijzen zijn:

  • Een geldig paspoort of een geldig buitenlands reisdocument
  • Een geldig rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument of vreemdelingenpas, afgegeven door een Nederlandse overheidsinstantie. Een rijbewijs, identiteitskaart (van buiten de EER landen), vreemdelingendocument of vreemdelingenpas, afgegeven in een ander land, is niet geldig.

 

Wat is het verschil tussen het B-VCA examen en het B-VCA Groen examen?

Het B-VCA Groen examen is gebaseerd op dezelfde eind- en toetstermen als het B-VCA examen. Het enige verschil is dat een aantal examenvragen zo is geschreven dat deze herkenbaar zijn voor de groene branche. Kandidaten die het B-VCA Groen examen hebben behaald, ontvangen hetzelfde diploma als de kandidaten die het B-VCA examen hebben behaald.

 

Wijzigingen voorbehouden.