Competentiebeoordelingen

Wat zijn competenties?

Steeds meer bedrijven vinden het belangrijk dat hun medewerkers de juiste vaardigheden bezitten. Om dit vast te stellen, zijn competentiebeoordelingen een nuttig en praktisch instrument. Competenties zijn vaardigheden die je hebt ontwikkeld in je dagelijkse werk. Deze vaardigheden helpen je om je werk goed te kunnen doen. Bedrijven en opleiders werken samen met CBEX om de juiste instrumenten te ontwikkelen en in te zetten voor deze competentiebeoordelingen. 

De toevoegde waarde van een competentiebeoordeling

  • Inzichtelijk maken van de vaardigheden van uw medewerkers
  • Waarderen en belonen van vakmanschap 
  • Bevorderen van veilig werken
  • Voldoen aan wettelijke vereisten