Disclaimer

CBEX besteedt de grootste zorgvuldigheid aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data, zowel op www.cbex.nl als op register.cbex.nl. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. CBEX is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

 

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen van CBEX mag zonder schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd.

 

Het is mogelijk dat via onze website toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. CBEX kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.