Vakbekwaam Persoon Stoominstallatie

CBEX verzorgt voor het Stoomplatform de examinering van het VPS-examen.
VPS staat voor: Vakbekwaam Persoon Stoominstallatie.


Er zijn twee certificeringen: VPS Opwekking en VPS Verbruik. 

VPS Opwekking

 

Als een kandidaat voor het theorie- en praktijkexamen een voldoende resultaat heeft behaald, ontvangt hij het certificaat Vakbekwaam Persoon Stoominstallatie (VPS). 

VPS Verbruik

 

Als een kandidaat voor het theorieexamen een voldoende resultaat heeft behaald, ontvangt hij het certificaat Vakbekwaam Persoon Stoominstallatie (VPS). Het VPS-certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.  

Aanmelden VPS-examen

Een aanmelding voor het VPS-examen verloopt via een VPS-opleider. U kunt met een VPS-opleider contact opnemen voor het inplannen van een VPS-examen. 

VPS persoonscertificering

Uitgebreide informatie over de VPS persoonscertificering  vindt u op de website van het Stoomplatform.   

Procedure inzage

Een kandidaat met een onvoldoende resultaat dient binnen zes weken aan te geven dat hij zijn examen wilt inzien. Dit kan door een mail te sturen naar vps@stoomplatform.nl met als onderwerp: 'Inzage examen VPS'. Voor inzage dient de kandidaat zijn gegevens + examendatum te mailen.  

Procedure klachten en bezwaren

Een kandidaat die een klacht heeft over het verloop van een theorie- of praktijkexamen kan een mail sturen naar vps@stoomplatform.nl met als onderwerp: Klacht VPS-examen.

 

Een inhoudelijk bezwaar over de inhoud van een examen kan ook per mail ingediend worden bij vps@stoomplatform.nl met als onderwerp: Bezwaar VPS-examen. 

 

Het streven is om binnen zes weken na ontvangst een terugkoppeling te geven.