Examenontwikkeling

Wat is examenontwikkeling?

Examenontwikkeling gaat over het maken van toetsen die medewerkers moeten doen om te laten zien wat ze hebben geleerd of weten.

Waarom is examenontwikkeling belangrijk?

Het is belangrijk omdat het ons helpt te meten wat medewerkers hebben geleerd.

Onze aanpak

Het ontwikkelen van een examen verloopt volgens een vaste structuur:

  1. Vaststellen beroepscompetentieprofiel
  2. Formuleren van eind- en toetstermen
  3. Het soort examen vaststellen: theorie en/of praktijk
  4. Opstellen toetsmatrijs
  5. Ontwikkelen van het examen: de examenvragen
  6. Afnemen van de eerste digitale examens
  7. Evalueren en analyseren van de resultaten
  8. Doorvoeren van verbeteringen 

Wat zijn de uitdagingen bij examenontwikkeling?

Het maken van goede examens kan moeilijk zijn omdat de vragen eerlijk en duidelijk moeten zijn. Ook moeten ze de juiste moeilijkheidsgraad hebben, zodat ze niet te makkelijk of te moeilijk zijn voor de kandidaten die ze maken. Daarom is het belangrijk om veel aandacht te besteden aan het ontwikkelen en testen van de vragen. 

Wij staan graag voor u klaar!

Examenontwikkeling is een belangrijk proces dat ons helpt te meten wat mensen hebben geleerd. Door zorgvuldig vragen te maken en examens samen te stellen, kunnen we ervoor zorgen dat examens eerlijk en betrouwbaar zijn, en dat ze de kennis en vaardigheden van mensen op de juiste manier meten.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden!