Pilot project “Bijzondere doelgroepen”

De SSVV is gestart met pilots met het erkennen van opleidingen voor mensen voor wie het computerexamen (CBT) een belemmering vormt. De mensen die zo’n erkende opleiding hebben gevolgd, mogen een mondeling examen doen. Ook wordt in 2020 het branchespecifiek maken van B-VCA verder opgepakt.

 

Het eerste mondelinge examen is afgenomen als pilot bij een groep statushouders. Een groep van vijftien (Arabische) kandidaten heeft een opleidingstraject gevolgd (in het Nederlands) waarbij de VCA-lesstof is verwerkt in een vakopleiding. De kandidaten hebben ook ervaring opgedaan op de werkvloer.


Aan het eind van dit traject hebben de kandidaten in het Nederlands hun B-VCA examen gemaakt. Van de vijftien kandidaten kwamen zes kandidaten, in het kader van de pilot, in aanmerking voor een mondeling examen. Deze pilot wordt zorgvuldig geëvalueerd en op basis daarvan zal de verdere besluitvorming plaatsvinden. In de komende periode zijn er nog andere pilots. Deze pilots zullen ook nieuwe informatie en inzichten opleveren.

 

Bronnen: SSVV en VCA Infra