Nieuw ETT document en toetsmatrijzen VCA gepubliceerd

Op basis van de ontwikkeling van een toelichting op de nieuwe Eind- en Toetstermen (ETT) is een nieuw ETT document beschikbaar gekomen. 

 

In het document VCA-ETT 2017-Opleiding met wijzigingen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in kleur:

  • De rode opmerkingen zijn wijzigingen t.o.v. de versie VCA-ETT 2017-Opleiding die al op de website stond
  • De groene opmerkingen zijn toevoegingen op de versie van de huidige 2016 ETT

 

In het document VCA-ETT 2017-Opleiding zijn de wijzigingen doorgevoerd maar niet aangegeven. De vertalingen in Engels, Duits en Frans worden volgende maand gepubliceerd.

 

Een toelichting op de nieuwe ETT is voor de zomer te bestellen via de website van de SSVV. 

Tot slot zijn de toetsmatrijzen VCA-Basis, VCA-VOL, en VCA-VIL, die vanaf 1 september 2017 van kracht zijn, gepubliceerd.

 

Bron: VCA Infra.