Aanpassing VCA eind- en toetstermen per 01-01-2022

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat de naam ‘Inspectie SZW’ per 01-01-2022 zal verdwijnen.
Daarvoor in de plaats komt de oude naam (Nederlandse) Arbeidsinspectie terug.

De Centrale Examencommissie VCA heeft besloten dat deze wijziging niet kan wachten tot de jaarlijkse publicatie (in april) van de nieuwe eind- en toetstermen (ETT) en de daaruit voortkomende aanpassingen in de examens (in september).

 

Deze aanpassingen zullen daarom ingaan per januari van komend jaar. Per januari 2022 zullen de aangepaste ETT worden gepubliceerd op de website van VCA Infra.