Wijziging regelgeving VCA-examens per 1 januari 2018

Wijziging aanmeldingstermijn (per 01-01-2018)

De standaard aanmeldingstermijn voor een VCA-examen is vastgesteld op 72 uur (dit is nu 24 uur). Een examen kan daarnaast worden aangemeld tot 48 uur. Wij willen u vriendelijk vragen om de examens zoveel mogelijk 72 uur van te voren bij ons aan te melden.

 

Het wijzigen van kandidaatgegevens blijft ongewijzigd en kan nog steeds op de dag zelf tot ca. 7 uur voor aanvang van het examen. 

 

Kopie legitimatiebewijs

Vanaf 1 januari is het niet langer verplicht een kopie van het legitimatiebewijs van de kandidaten te archiveren. Om de juiste gegevens op het diploma te krijgen, zullen wij vooralsnog wel om een kopie vragen. Het kopie zullen wij direct na verwerking vernietigen. Als er kandidaten zijn die grote bezwaren hebben tegen het inleveren van de kopie, dan zijn ze dus niet meer verplicht om deze in te leveren.

Mocht in deze gevallen blijken dat de gegevens niet correct verwerkt zijn, dan zullen er kosten worden gerekend bij het aanpassen van de gegevens.

 

Wij denken verder na om uiteindelijk geen kopieën meer te hoeven innemen.  Ook in het licht van de wijzigingen in de wetgeving is het van belang dat we hiermee zorgvuldig omgaan.