Wetswijziging t.a.v. werken met een werkbak of werkplatform

De afgelopen periode zijn er vragen gesteld over de wetswijziging ten aanzien van het werken met een werkbak of werkplatform. Hierbij informeren wij u over de gevolgen voor het VCA-examen en de implicaties daaromheen.

 

Werken met een werkbak of werkplatform

De wetgeving ten aanzien van het heffen van personen in werkbakken is per 1 juli 2020 gewijzigd. 

 

De gevolgen van de wijziging zijn al van kracht in de praktijk. Tot vandaag stond er echter nog wel een vraag in het proefexamen die hierop betrekking had. VCA Infra heeft deze inmiddels vervangen door een andere vraag. 

 

Alle examenvragen die betrekking hebben op deze werkwijze, zijn reeds afgelopen najaar uit de actieve itembank gehaald in afwachting van aanpassing. De eind- en toetstermen (ETT) worden hierop aangepast. Zoals gebruikelijk worden de nieuwe ETT jaarlijks vastgesteld en gecommuniceerd in april.

 

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Een werkbak op de heftruck voor het heffen van personen is wettelijk verboden (tenzij het een heftruck werkbak-combinatie betreft, die door de fabrikant als zodanig wordt verkocht; dus voorzien is van verklaring van overeenstemming voor de combinatie werktuig+hoogwerkerbak).
  • Een werkbak hangende in een hijskraan is nog slechts onder zeer strikte voorwaarden toegestaan (zie https://www.inspectieszw.nl/melden/werkbakken-en-platformen).

 

Dit bericht heeft betrekking op de volgende toetstermen:

* 11.05.03.14

* 11.05.03.15