Coronavirus: aanpassingen en maatregelen (update 19-03-2020)

Door middel van deze Nieuwsmail willen we u op de hoogte brengen van enkele noodzakelijke maatregelen en aanpassingen vanwege het coronavirus.

 • We hebben onze examenleiders en kantoorpersoneel instructies gegeven om de richtlijn van het RIVM te volgen. De examenleider zal geen handen meer schudden en meer afstand houden tot de kandidaat.
 • We willen u vragen om kandidaten met ziekteverschijnselen, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts af te melden. U kunt deze kandidaten kosteloos annuleren. 
 • De onderlinge afstand tussen de kandidaten willen we vergroten naar 2 meter. We willen u vragen hierbij met uw planning rekening te houden, omdat de examenruimte daardoor minder capaciteit heeft. 
 • Het afnemen van de examens kan niet zonder de beschikbaarheid van examenleiders. Als er meerdere examenleiders geen examens meer kunnen afnemen en/of ziek zijn, kan het examen niet doorgaan. Het doorgaan van de examens is dus afhankelijk van de beschikbaarheid van examenleiders. 
 • De laptops en muizen en andere middelen worden regelmatig gereinigd. 
 • De medewerkers op kantoor worden in de gelegenheid gesteld om thuis te werken waar mogelijk.
 • De open inschrijving examens zijn opgeschort tot na 6 april.

 

We zullen dus per situatie en in overleg met u bekijken of we het examen door kunnen laten gaan. Wij hopen op uw begrip!

De situatie kan per dag dus veranderen. Houdt ook de berichten op onze website in de gaten.

 

Bericht vanuit de SSVV met betrekking tot opleiding en examinering (update 16-03-2020)

We adviseren examencentra en opleiders hun VCA- en SOG-examens en opleidingen zo veel mogelijk uit te stellen tot na 6 april 2020. Onderdelen van opleidingen die op afstand plaatsvinden (thuisleren via de computer), kunnen wel gewoon doorgaan.

 

Dispensatie voor diploma's en certificaten uit het CDR (update 19-03-2020)

De SSVV heeft besloten een dispensatieregeling te treffen voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register.

 

De volgende maatregelen worden door de SSVV getroffen:

 1. Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat de dispensatie geldt tot en met 6 juli 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
 2. Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.
 3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.
 4. Als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden te verlengen, verlengt de einddatum van de dispensatieregeling mee. Bijvoorbeeld: de overheid besluit haar maatregelen te verlengen tot en met 1 juli: de dispensatieregeling geldt dan tot en met 1 oktober.
 5. We vragen mensen hun examen op tijd in te plannen, ook zolang het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Mocht het examen tegen die tijd niet kunnen doorgaan, dan kan altijd weer een nieuwe datum worden gezocht. Zo willen we voorkomen dat er straks, als de coronacrisis voorbij is, een piek in de examenaanvragen ontstaat.

 Met deze maatregelen willen we ervoor zorgen dat het dagelijks werk zo veel mogelijk kan doorgaan, zonder dat de veiligheid op de werkvloer in het geding komt. Uitstel is echter geen afstel; wanneer de omstandigheden het toelaten, moet iedereen weer ‘gewoon’ examen doen.

 

Vragen over de regeling kunt u rechtstreeks aan de SSVV stellen via info@ssvv.nl.