Mondkapjesplicht per 22-10-2020

In navolging van de landelijke regelgeving komen we met een breed gedragen invoering van de mondkapjesplicht. VCA Infra, Gebruikersgroep VCA en de Stichting Examenkamer komen gezamenlijk tot de volgende formulering voor deze mondkapjesplicht. SSVV steunt deze door de partners gezamenlijk voorgestelde koers.

 

Het volgende zal worden opgenomen als aanvulling in de actuele versie van het ‘’Handboek examinering’’:

  1. Iedere examenkandidaat is verplicht een mondkapje te dragen bij binnenkomst van de examenlocatie (in welke definitie dan ook denkbaar). Het mondkapje wordt gedragen totdat een kandidaat op zijn examenplaats zit.
  2. Het mondkapje dient kort afgezet te worden om een correcte identiteitscontrole uit te voeren. Ook bij het kort afzetten dienen de juiste hygiënische maatregelen in acht genomen te worden
  3. Het dragen van het mondkapje is verplicht wanneer er vrijelijk door de examenlocatie bewogen wordt. Wanneer kandidaten een zittende, statische positie hebben (aan hun examen bezig zijn), mag het mondkapje afgezet worden. Wanneer het examen afgelopen is, dient het mondkapje weer opgezet te worden. Bij het op- en afzetten van het mondkapje dienen de juiste hygiënemaatregelen in acht genomen te worden. Uiteraard is het toegestaan om ook tijdens het examen het mondkapje te dragen;
  4. Deze regel geldt ook voor de examenleider en de eventueel aanwezige toezichthouder.

Deze mondkapjesplicht treedt per 22 oktober 2020 en voor onbepaalde tijd in werking. Wij hebben begrip voor het feit dat dit tijd vraagt om te organiseren.