Dispensatieregeling VCA

Laatste update: 4 juni 2020

  1. Diplomahouders van wie het diploma tussen 13 maart en 1 juli 2020, krijgen voorlopig dispensatie tot 1 september 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
  2. Medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de situatie rond het coronavirus niet konden doen, krijgen dispensatie tot 1 juli 2020. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten deze medewerkers door een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) laten  begeleiden tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.
  3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling.
  4. Er zijn inmiddels weer voldoende mogelijkheden om examen te doen. Om te  voorkomen dat er een piek in de examenaanvragen ontstaat, vragen we mensen hun examen op tijd in te plannen.
Het bovenstaande geldt voor alle diploma's en certificaten in het Centraal Diploma Register: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw. Het CDR geeft bij diploma's die tussen 13 maart en 1 juli 2020 zijn verlopen de volgende melding: 'Dit diploma valt onder de dispensatieregeling van de SSVV in verband met het coronavirus. Dit betekent dat de diplomahouder tijdelijk met zijn verlopen diploma mag blijven werken.'
 
Toelichting besluit beperking dispensatieregeling
Op 4 juni heeft de SSVV besloten de dispensatieregeling voor diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register te beperken tot diplomahouders van wie het diploma tussen 13 maart en 1 juli 2020 verloopt. Dit betekent het volgende:
  • Als uw diploma tussen 13 maart en 1 juli 2020 verloopt, moet u voor 1 september 2020 weer examen doen. 
  • Als uw diploma tussen 1 juli en 1 september 2020 verloopt, moet u voor de verloopdatum gewoon weer examen doen. U kunt hiermee dus niet wachten tot 1 september.
Zie ook de informatie op de website van de SSVV.